WAT

 

COMPETENTIES

 

 

 

BUURT

Zappa is een evenementenzaal op het Kiel waar een divers aanbod aan events voor en door jongeren gerealiseerd wordt. Naast feesten en concerten biedt Zappa ook plaats aan o.a. bedrijfsevents, beurzen en recepties. 

 

Zappa is een jongerencompetentiecentrum. De werking valt onder Kavka vzw, dat naast Zappa ook jongerencentrum Kavka in het centrum van Antwerpen uitbaat. De werking van een jongerencompetentiecentrum draait rond drie pijlers: vrije tijd, competenties en tewerkstelling. Deze pijlers worden bij Kavka vzw uitgebouwd rond evenementen. Dit resulteert oa in begeleiding van startende organisatoren, het aanbieden van opleidingen en een uitgebreide vrijwilligerswerking die gekoppeld is aan tewerkstellingsprojecten.

 

Daarnaast streeft Zappa ernaar zo goed mogelijk ingebed te zijn in haar buurt, het Kiel, door voldoende aandacht te besteden aan, en mogelijkheden te creëren voor, initiatieven uit de buurt. Kavka vzw streeft ernaar dat jongeren en/of de buurt een belangrijke rol spelen in elk evenement dat doorgaat in Zappa, op de voorgrond of achter de schermen

 

MISSIE & VISIE

Missie
Kavka vzw levert een belangrijke bijdrage in de culturele, maatschappelijke en economische ontwikkeling van jongeren. Kavka biedt een veilige omgeving waar ze kunnen experimenteren, verantwoordelijkheid opnemen en talenten ontwikkelen. Geloof in jongeren en diversiteit staan hier centraal.  

Visie
Vzw Kavka wil een toonaangevend jongerencentrum in Groot Antwerpen zijn. Kavka gelooft in het potentieel van jongeren en biedt hun een open huis waar een klimaat heerst van veiligheid en vertrouwen. De jongeren vinden er een platform - infrastructuur en begeleiding - waar zij experimenteren en activiteiten organiseren die aansluiten bij hun interesses. Zo ontstaat een ruim en divers vrijetijdsaanbod gerealiseerd door en voor de jongeren. Zij leren verantwoordelijkheid te nemen, ze tonen, ontplooien en delen hun talenten, zij ontwikkelen ondernemerschap, en groeien op cultureel en artistiek vlak. Hierdoor staan ze sterker in werk en maatschappij